• Escoles bressol públiques. Curs 2024-2025 - procés de MATRÍCULA per a nous alumnes

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Heu d’annexar, escanejada, tota la documentació que vulgueu acreditar. La documentació presentada s'haurà d'aportar el dia de l'entrevista personal a l'inici del curs perquè es pugui validar.

  En cas que no pugueu acreditar les circumstàncies que han atorgat puntuació, es considerarà que hi ha hagut una falsificació de la documentació i, per tant, l’alumne/a perdrà tots els drets aconseguits.

 • Dades de la persona sol·licitant
  •  

 • Avisos i comunicacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) es podran utilitzar per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment. 

  •  

  • En aquesta adreça rebreu els correus confirmant les diferents passes en la gestió de la sol·licitud. 

 • Dades de l'infant
  • Indicar el DNI, NIE o passaport de l'infant en el cas de que el tingui

 • Dades de pare/mare/tutor/tutora 1

   

 • Dades del pare/mare/tutor/tutora 2

   

  • En el cas de només tenir un tutor cal omplir el camp Tutor 2 amb la mateixa informació que el tutor 1

  •  

  •  

  •  

 • Documentació bàsica
  • Quan premeu el botó Tria un fitxer s'obrirà una nova finestra on podreu seleccionar l'arxiu corresponent del vostre ordinador. 

   En cada casella només es pot adjuntar un únic arxiu, podeu juntra-ho en un únic PDF o arxiu comprimit. També disposeu d'un parell d'apartats "d'altres documents" per si heu d'adjuntar altra documentació

   Recordeu que la falsificació de documentació suposarà la pèrdua de tots els drets aconseguits. 

  • Teniu el model de document disponible a l'apartat Impresos d'aquest tràmit. 

  •  

  • En el cas d’haver obtingut a la preinscripció els 30 punts de padró

  •  

 • Dades de la sol·licitud i documentació complementària

   

  •  

  • IMPORTANT: Per sol·licitar l'alta al servei de menjador i/o acollida, heu de fer-ho mitjançant el tràmit de menjador (trobareu a tràmits relacionats a la part informativa del tràmit. Podeu fer la gestió en qualsevol moment, un cop hagueu realitzat la vostra matrícula.

    

  • Infants nascuts al 2022

    

   • En aquest cas, el servei d'escolaritat i matrícula seran gratuïtes.

    No cal que aporteu més documentació que la documentació bàsica.

   •  

  • Infants nascuts al 2023 i 2024

    


   •  

   • Si feu la declaració conjunta adjunteu-la aqui i en cas de no realitzar declaració de la renda aportar el certificat dels ingressos. 

   • En cas de no realitzar declaració de la renda aportar el certificat dels ingressos.  

   • En el cas que no estigueu obligats a fer la declaració de renda o no tingueu les rendes:

   •  

 • INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament Alumnes de les escoles bressol municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la pl. Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és gestionar l’exercici de la funció educativa en general, així com les activitats que se'n derivin, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, el compromís de les famílies en el procés educatiu; gestionar les autoritzacions que requereix el servei de l’escola bressol; gestionar la difusió d’imatges i veu dels infants en els espais de comunicació i difusió de les escoles bressol municipals, amb relació a les activitats escolars lectives i complementàries que porten a terme. El tractament per gestionar l’acció educativa i orientadora es basa en una missió en interès públic (art. 6.1.e RGPD), mentre que la resta de finalitats es basen en el consentiment de l’interessat (art. 6.1.a RGPD) mitjançant el consentiment dels representants legals del menor. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic o que ho hàgiu consentit prèviament. INFORMACIÓ DETALLADA en aquest enllaç: www.paeria.cat/protecciodades/escolesbressol-inscripcio/ca 

  Les dades bancàries seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament Gestió de les ordres de domiciliació bancària, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida. La finalitat del tractament és la gestió de les ordres de domiciliació bancària. El tractament de dades queda legitimat amb el consentiment de l’interessat (art. 6.1 a RGPD) i el compliment d’una obligació legal de l’Ajuntament en virtut de l’art. 6.1 c) del RGPD en relació amb els arts. 117 i 160 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. INFORMACIÓ DETALLADA a l’adreça www.paeria.cat/protecciodades/domiciliacio/ca

  Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.cat.

  •  

 • Declaració de responsabilitat
  •  

  •  

 • Introduïu el codi de seguretat
  • Introduïu el codi que es mostra a la imatge

Contactar | Assessorament a l'usuari | Privacitat | Protecció de dades | Avís legal | Mapa Web
© Ajuntament de Lleida | Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida