• SERVEI DE MENJADOR I/O ACOLLIDES. Escoles bressol municipals. Curs 2024/2025

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • El servei de menjador que ofereixen les Escoles Bressol Municipals es compon de dinar i servei de monitoratge.

  El servei d'acollida es pot sol·licitar pel matí, tarda o matins i tarda alhora.

 • Dades de la persona sol·licitant
  •  

  • Avisos i comunicacions

   Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) es podran utilitzar per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   •  

   •  

 • Dades de l'alumne/a
  •  

  •  

  •  

 • Sol·licitud de servei - Modificació del servei - Baixa

     •  

  • Ompliu només la part del formulari que necessiteu segons la vostra sol·licitud:

   • *Sol·licitar l'alta al servei
   • *Modificar la modalitat del servei
   • *Sol·licitar la baixa
  • Alta al servei de menjador i/o acollides

    

   • Servei de menjador

     


    •  

    • -

      

    • En cas de dietes especials, cal que n'aporteu el certificat o informe mèdic personalment a la vostra escola bressol.

    • Tingueu en compte les condicions del servei fix de menjador: 

     • Un cop la família es dóna d'alta d'aquest servei en modalitat fixa, s'entén que aquest serà per a tot el curs, llevat causa major degudament justificada. La família accepta que estaran d'alta durant tot el curs i per tant, es cobraran els rebuts de totes les mensualitats.
    •  

   • Servei d'acollides

     


    •  

    • -

      

  • Modificació del servei del menjador i/o acollides

    

   • Servei de menjador

     


    •  

    • -

      


    •  

    • Tingueu en compte les condicions del servei fix de menjador: 

     • Un cop la família es dóna d'alta d'aquest servei en modalitat fixa, s'entén que aquest serà per a tot el curs, llevat causa major degudament justificada. La família accepta que estaran d'alta durant tot el curs i per tant, es cobraran els rebuts de totes les mensualitats.

   • Servei d'acollides

     


    •  

    • -

      


    •  

  • Baixa del servei de menjador i/o acollides

    


   •  

   • -

     

   • Tingueu en compte les condicions del servei fix de menjador: 

    • Un cop la família es dóna d'alta d'aquest servei en modalitat fixa, s'entén que aquest serà per a tot el curs, llevat causa major degudament justificada. La família accepta que estaran d'alta durant tot el curs i per tant, es cobraran els rebuts de totes les mensualitats.

 • INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

  Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament “Alumnes de les escoles bressol municipals”, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la pl. Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és gestionar tots els aspectes de la prestació del servei contractat de menjador o acollida de les escoles bressol municipals. El tractament es basa en el consentiment de l’interessat (art. 6.1.a RGPD) mitjançant el consentiment dels representants legals del menor. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.cat INFORMACIÓ DETALLADA en aquest enllaç: www.paeria.cat/protecciodades/escolesbressol-inscripcio/ca

  •  

 • Declaració de responsabilitat
  •  

 • Introduïu el codi de seguretat
  • Introduïu el codi que es mostra a la imatge

Contactar | Assessorament a l'usuari | Privacitat | Protecció de dades | Avís legal | Mapa Web
© Ajuntament de Lleida | Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida